Tin sản phẩm

Hình tượng hoa văn trên đồ gồm sứ cổ Việt Nam

Hình tượng hoa văn trên đồ gồm sứ cổ Việt Nam

Hình tượng hoa văn trên đồ gồm sứ cổ Việt Nam Hình tượng hoa văn trên đồ gốm sứ cổ là một trong những đặc điểm nổi bật để thế giới có thể nhận biệt được đó là đồ gốm của Việt Nam. Gốm sứ cổ Việt Nam …

Gốm hoa lam nổi tiếng của Việt Nam

Gốm hoa lam nổi tiếng của Việt Nam

Gốm hoa lam nổi tiếng của Việt Nam Gốm hoa lam có thể nói là đỉnh cao của gốm sứ Việt Nam và có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Chưa có nhiều người biết về gốm sứ hoa lam Gốm sứ hoa lam là một trong …